Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Borkowski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W ostatnich latach nasila się zjawisko szkód wyrządzanych przez zwierzęta dzikie, leśne, łowne, a także zwierzęta, które są prawnie chronione. Dzisiaj zwierzęta te, można powiedzieć, w wielu miejscach zagrażają ekosystemowi. Szczególnie dziki powodują ogromne straty w uprawach polowych, chociażby takich jak ziemniaki, warzywa, owoce, zboża, a szczególnie kukurydza. Niszczą one te uprawy polowe w znaczny sposób, czasami nawet w kilkudziesięciu procentach albo całkowicie. Natomiast odszkodowania, jakie wypłacane są przez koła łowieckie, nie tylko nie satysfakcjonują rolników, ale także, można powiedzieć, są śmieszne. Koła łowieckie twierdzą, że nie posiadają wystarczających środków na ten cel. Poza tym szacowania szkód dokonują koła łowieckie, bez udziału niezależnych ekspertów. Nasuwa się pytanie do pana ministra: Czy jest możliwe, aby starosta czy też marszałek mógł powołać odpowiednie służby, które szacowałyby te szkody zamiast ekspertów powoływanych przez koła łowieckie, co absolutnie nie satysfakcjonuje rolników, ponieważ ten, kto szacuje szkody, musiałby być naprawdę wielkiej wiary, żeby naliczył sobie wysoką wartość szkody.

    Chcę również zwrócić uwagę na sprawę bobrów. Bobry powodują takie straty, w wyniku których zalewane są całe obszary, także obszary chronione. Zagrażają one ekosystemowi. Ba, bobry przyczyniają się czasami do powodowania powodzi. Kierujemy ogromne środki na to, by budować groble, umocnienia, wały, natomiast bobry mogą przyczynić się do powstania ogromnego zagrożenia dla ludzi i całego ekosystemu. Zachwiania w ekosystemie powodują też, że nadmiar lisów, jastrzębi przyczynia się do tego, że praktycznie zniknęły kuropatwy, zające. Łyski, perkozy na Mazurach są rzadkością, bo nawet gatunki chronione zostały przez różne gatunki dzikich zwierząt po prostu wyniszczone. (Dzwonek)

    Jest jeszcze jeden ważny temat, dotyczący rybożerców. Mam na myśli czaple...


Poseł Krzysztof Borkowski:

    ...kormorany i inne gatunki, które dziesiątkują ryby nie tylko w jeziorach, ale również w stawach. Szczególnie w stawach niszczą całkowicie stan zarybienia. Te pytania kierujemy i oczekujemy odpowiedzi, ponieważ rolnicy i hodowcy czekają na odpowiednie działania.Poseł Krzysztof Borkowski - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.


112 wyświetleń
Zobacz także:


Franciszek Jerzy Stefaniuk, Tomasz Makowski i Krzysztof Borkowski - pytanie z 19 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 17...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Borkowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy