Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2551 i 2591). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska pozytywnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 19:15Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2490 i 2506). Poseł Sprawozdawca Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proszę przyjąć sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych o uchwale Senatu w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 00:19Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zadawałem już z tej mównicy pytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 14:59Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2162 i 2413). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 14:26Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2352 i 2427). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W zmianie 36. w art. 95 dodano ust. 3 w brzmieniu, które określa, że po zatwierdzeniu dokumentacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 14:11Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2352 i 2427). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 13:20Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2399 i 2409). Poseł Tomasz Piotr Nowak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 23:30Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2389 i 2395). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wszyscy na tej sali - oprócz jednego klubu - byli za obligo giełdowym dla gazu w ramach tzw. małego trójpaku. Gdybyśmy, uchwalając ten mały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 22:42Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2389 i 2395). Poseł Sprawozdawca Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 21 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Jako poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 22:16Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

10, 11 i 12 punkt porządku dziennego:   10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza (druk nr 512).   11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 21:04