Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 17:57Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To było bardzo ważne wystąpienie pokazujące aktywność polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji gospodarczej. To, że stawia pan na misje gospodarcze, na to, żeby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:50Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Procedowaliśmy niedawno nad małym trójpakiem energetycznym, który dał pewien instrument weryfikacji tych wszystkich farm wiatrowych, które mogą się pojawić w Polsce. W tej chwili gdzieś w przestrzeni jest ok. 20 tys. MW mocy, ale to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 12:42Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 2775 i 2780). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko wobec projektu nowelizacji Prawa energetycznego zgłoszonego przez grupę posłów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 19:51Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2805 i 2809). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska po zapoznaniu się z poprawkami zgłoszonymi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-10 10:25Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu podkreślałem realizowalność czegoś, co wynika też z exposé, i chciałbym zadać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 11:46Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam opinię klubu dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 11:04Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 2662 i 2671). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt wygłosić oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące sprawozdania komisji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 20:20Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To dobrze, że czekaliśmy na tę ustawę tyle lat, to dobrze z tego powodu, że nie popełniliśmy błędów, żeby pójść drogą tak naprawdę generującą koszty, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 13:15Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2567). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko klubu w sprawie poprawek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 19:54