Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1565 i 1581). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zabieram głos, żeby podziękować przede wszystkim za to, że tak dobrze się nam procedowało, ale z drugiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 08:24Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1565 i 1581). Poseł Sprawozdawca Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 08:23Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 1567 i 1568). Poseł Tomasz Piotr Nowak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 07:54Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1412) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 1480). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Padało tutaj mnóstwo liczb, przedstawiano... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 12:46Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Tomasz Piotr Nowak:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 20 czerwca Komisja Gospodarki rozpatrzyła projekt zawarty w druku nr 1401 i zgłoszone do niego poprawki, których było sześć.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 12:50Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 946 i 1401). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu komisji było spokojnie, bardzo merytorycznie, a tutaj nagle temperatura zaczęła rosnąć, i to w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 21:48Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 946 i 1401). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W trakcie procedowania obudziły się demony, których nie było w ogóle w trakcie prac podkomisji. Te demony dotyczyły... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 18:58Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 946 i 1401). Poseł Sprawozdawca Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie z prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 17:26Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mimo kryzysu rząd podejmuje bardzo poważne zobowiązanie. Jest to fragment dużego realnego programu prorodzinnego, realnego chociażby w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 13:09Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym. Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Unia Europejska, solidarność i zarazem protekcjonizm - to są sprzeczne ze sobą pojęcia. Jest program Unii Europejskiej CARS 2020. Pytanie, czy te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-24 22:17