Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2149 i 2255). Poseł Tomasz Piotr Nowak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 10:04Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2149 i 2255). Poseł Tomasz Piotr Nowak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 09:38Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2178 i 2194). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-14 06:49Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Każda ustawa ma wpisane w siebie konkretne adresy, miejsca i lokalizacje. W tej ustawie bardzo poważnym fragmentem jest Turek,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 15:38Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1273 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 23:12Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1273 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 23:01Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Problem jest rzeczywisty, problem jest poważny i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 16:04Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Fundamentalna odpowiedź to odpowiedź europejska na pytanie: będzie węgiel czy go nie będzie, odpowiedź na to, czy Europa zdecyduje się, ażeby poszczególne gospodarki były gospodarkami, które potrafią optymalnie wykorzystać swoje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 11:29Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Tomasz Piotr Nowak:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Co właściwie się stało, że w pewnym momencie prezydent Lech Kaczyński za Joaninę zgodził się na pakiet klimatyczno-energetyczny? Panie pośle Kuźmiuk, co się stało? (Gwar na sali)     (Poseł Anna Paluch: Proszę nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 09:59Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (druki nr 1641 i 1705). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 16:03