Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pan nie zrozumiał intencji mojego pytania. Skoro w uzasadnieniu ustawy napisaliście, że chcecie likwidować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 16:43Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytania w kontekście ostatniej decyzji rządu o przyjęciu budżetu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 16:32Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotem debaty Wysokiej Izby są głębokie zmiany w dwóch ważnych, można... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 16:21Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2734). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Oczywiście ta ustawa idzie w kierunku uszczelniania bazy podatkowej. W tym kontekście chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 15:05Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2510 i 2723). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kontynuując wątek swojego przedmówcy, chciałbym zapytać o to, jaka jest skala problemu, skoro Wysoka Izba pochyla się nad tą sprawą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 08:21Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych    (druki nr 2603, 2421 i 2726). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 00:49Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2509 i 2724). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jesteśmy przy kolejnym etapie konsolidowania środków publicznych, co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 00:12Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2509 i 2724). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych nie zmienia, praktycznie rzecz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 11:33Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1948). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Chciałbym pani poseł zadać pytanie, które dotyczy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Z jakich powodów projektodawcy chcą ograniczyć... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 18:40Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1948). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym podziękować wnioskodawcom za przygotowanie tego projektu, bowiem ma on jedną, główną zaletę, mianowicie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 18:27