Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Ministrze! Chodzi o dwie sprawy. Mianowicie w uzasadnieniu do ustawy znalazła się informacja, że ta ustawa mogłaby wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 18:05Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest krokiem w dobrym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 17:57Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pewnie się zmieszczę, bo pan poseł zadał jedno moje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 16:49Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o docelowy model polskiego systemu energetycznego, bowiem odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z totalnym chaosem. Na dobrą sprawę nie za bardzo orientuję się, jakie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 13:27Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2590). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Tak, dziękuję.     Panie marszałku, zadając pytanie, chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 11:46Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2590). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 11:42Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2567). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym wyrazić opinię na temat poprawek Senatu do ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 20:10Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2509). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentować nasze stanowisko, naszą opinię w sprawie projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 07:43Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 2507). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Może się wstrzelę.     Wicemarszałek Marek Kuchciński:     No to prosiłbym o to.     Poseł Ryszard Zbrzyzny:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 07:25Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 2507). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko naszego klubu wobec projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 07:16