Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Może najpierw złożę na ręce pani marszałek zestaw poprawek naszego klubu.     Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 12:37Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Pani Marszałek! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym zgłosić wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, który ma być rozpatrywany w czwartek w późnych godzinach nocnych.     Pani marszałek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 09:38Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym sprostować, bowiem na posiedzeniu Konwentu Seniorów w dniu wczorajszym, a także dzisiaj rano, reprezentowałem Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej i zgłosiłem sprzeciw wobec umieszczenia w porządku obrad ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 09:38Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję, panie marszałku.     Chciałbym odnieść się do słów pana posła Neumanna, który - nie wiem, dlaczego - reaguje tak nerwowo. Jeżeli nie ma wiedzy na temat mojego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten budżet na pewno nie jest sprawiedliwy, wielokrotnie z tej mównicy ta teza była wygłoszona, nie jest to budżet realny, nie jest to budżet na potrzeby chwili, ale... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego formalnym wymogiem dla rządu przed złożeniem projektu ustawy budżetowej do Sejmu jest zaciągnięcie opinii Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 93 i 99). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wyrazić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 29 i 41). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję serdecznie.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nim przejdę do omawiania szczegółowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 19 listopada 2011 roku.

14 punkt porządku dziennego: Wybór zastępcy przewodniczącego i członka Trybunału Stanu (druk nr 20). Poseł Ryszard Zbrzyzny:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu grupy posłów z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej i Klubu Poselskiego Ruch Palikota zgłosić kandydaturę pana Stanisława... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23