Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej
  • zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej! Moje podstawowe pytanie brzmi: Czy koniecznie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 17:30Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 22:17Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać wysoki rząd o nakłady na armię. Dzisiaj pan minister Szczurek przedstawił świetlaną perspektywę wzrostu nakładów w 2016 r. do 2% PKB - w przyszłym roku jeszcze więcej, bo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 17:40Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Drogi Ministrze! Faktycznie jest to zrolowanie, jeśli chodzi o ZUS, na półtora roku 300 mln zł. Jest ustawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 12:20Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 11:34Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani premier odziedziczyła kilka problemów gospodarczych po poprzednim rządzie. Chodzi przede wszystkim o restrukturyzację górnictwa i konsolidację sektora... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 18:44Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940 (druk nr 2762). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zwracam się do pana marszałka o ogłoszenie przerwy i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 09:24
Witold Klepacz, Zbyszek Zaborowski - pytanie z 11 września 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Witold Klepacz:     Dziękuję bardzo.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Załoga, czyli górnicy kopalni Kazimierz-Juliusz, również społeczeństwo, mieszkańcy Sosnowca, są zaskoczeni i oburzeni podjęciem decyzji o natychmiastowej likwidacji kopalni... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 10:34Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2609). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze Prezydencki! Szanowny Panie Ministrze Rządowy!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 14:21