Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej
  • zaborowski


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym na wstępie zastrzec, że wspieram działania rządu na rzecz integracji europejskiej, w tym na rzecz zwiększenia dyscypliny fiskalnej. Mam jednak kilka wątpliwości. Pan minister Sikorski w swoim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do ministra finansów: Kiedy Fundusz Pracy zostanie odblokowany, jeżeli chodzi o aktywne formy walki z bezrobociem? Bezrobocie wynosi 12,4%. Ile ma wynosić, żeby rząd zechciał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Zbyszek Zaborowski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do ministra finansów: Kiedy Fundusz Pracy zostanie odblokowany, jeżeli chodzi o aktywne formy walki z bezrobociem? Bezrobocie wynosi 12,4%. Ile ma wynosić, żeby rząd zechciał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Zbyszek Zaborowski - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.  Zbyszek Zaborowski: Ślubuję. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Zbyszek Zaborowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Premier mówił dzisiaj o wzroście PKB w ciągu ostatnich 4 lat, a nie wspomniał o zwiększającym się zadłużeniu. Chciałbym zapytać, jak to się stało,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23