Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej
  • zaborowski


Leszek Miller i Zbyszek Zaborowski - pytanie z 14 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłowie Leszek Miller i Zbyszek Zaborowski - SLD w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie stali należącej do ArcelorMittal Poland SA i zagrożenia zwolnieniami grupowymi blisko połowy załogi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:21


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 19:41Dariusz Joński, Zbyszek Zaborowski - konferencja z 13 maja 2015 r.

Konferencja prasowa - Stanowisko SLD ws. JOW-ów SLD - Biuro Prasowe Klubu Dariusz Joński, Zbyszek Zaborowski (SLD) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 13:03


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 12:57Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-24 12:06
Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 18:53Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:59Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 09:49Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 19:21