Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • video
  • wielkopolskie


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Stanisław Kalemba:     Dziękuję, panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:16

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Stanisław Kalemba:     Panie Marszałku! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:10

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Dyskutujemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 20:15

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

4 i 5 punkt porządku dziennego:   4. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012 (druk nr 1843) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2127).   5. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:59

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2710 i 3024). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 17:06

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791, 2961 i 2961-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania do Komisji Infrastruktury wpłynęło 10 poprawek. Poprawki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:35

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937). Poseł Piotr Walkowski:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 19:48

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ustawa daje samorządom możliwość, a nie obowiązek realizacji celu publicznego poprzez budowę czy rozbudowę kolei.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:54

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:36

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961). Poseł Sprawozdawca Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Komisji Infrastruktury mam zaszczyt złożyć sprawozdanie o komisyjnym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:34

Zobacz także: