Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • podlaskie
  • psl
  • video


Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Edmund Borawski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowisko w sprawie ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 20:12

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

32 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 2275) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 2442). Poseł Edmund Borawski:     Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-16 12:32

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druki nr 592 i 661). Poseł Edmund Borawski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 455 i 653). Poseł Edmund Borawski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie przedłożonego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 533 i 652). Poseł Edmund Borawski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druki nr 635 i 662). Poseł Edmund Borawski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 295) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 435). Poseł Edmund Borawski:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W związku z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-16 08:39

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku (druk nr 118) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 145). Poseł Edmund Borawski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie rządowego dokumentu ˝Raport o pomocy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 193 i 220). Poseł Edmund Borawski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 193). Poseł Edmund Borawski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35

Zobacz także: