Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • video
  • wielkopolskie


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 2979). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Procedowany projekt ustawy został przedstawiony na posiedzeniu trzy tygodnie temu. Jak już mówił pan poseł sprawozdawca Artur Dunin, projekt był... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 19:49

Zobacz także:

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druki nr 2827 i 2925). Poseł Stanisław Kalemba:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 20:08

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:49

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rzeczywiście czas jest krótki, ale jest też wyjątkowa zgodność w zakresie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:26

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druki nr 2905 i 2946). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W 2012 r. przyjęliśmy założenia ustawy dotyczące rozwiązania problemu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 15:26

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 28 listopada 2014 roku.

32 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 2923). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Jak kolega Szwed powiedział, pracujemy w szybkim trybie, ale myślę, że przy akceptacji całej Izby uda nam się w krótkim terminie przyjąć założenia. Do rozwiązania tych kwestii,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 08:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przed chwilą słyszeliśmy: było źle, jest źle, będzie źle, a może jeszcze gorzej. Ja twierdzę: było nie tak dobrze, jest nieźle, będzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:51

Zobacz także:Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 15:57

Zobacz także: