Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psl
  • video
  • wielkopolskie


Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2832 i 3357). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W kwestiach dotyczących... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 22:05

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 3291 i 3339). Poseł Piotr Walkowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Omawiane kwestie dotyczące projektu ustawy idą w dobrym kierunku. My jesteśmy za tym, żeby drobnymi krokami posuwać się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 20:45

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319). Poseł Józef Racki:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 18:21

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3187 i 3267). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 13:18

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 137, 3111 i 3263). Poseł Piotr Walkowski:     Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Panie Ministrze! Szczegółowe omówienie nowelizacji ustawy przez koleżankę Iwonę Kozłowską, jak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-10 12:02

Zobacz także:Poseł Piotr Walkowski - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

28 i 29 punkt porządku dziennego:   28. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 (druk nr 738) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 951).   29. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 16:34

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do uchwały Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 22:25

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym odnieść się do poselskiego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 18:01

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (druki nr 2935 i 3180). Poseł Józef Racki:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 16:58

Zobacz także:Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Poseł Józef Racki:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałbym na wstępie powiedzieć, że nie jest to stanowisko ani projekt ustawy rządowy. Jest to projekt ustawy Komisji Infrastruktury, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 15:06

Zobacz także: