Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • pomorskie
  • sld
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

36 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu realizacji zadań wynikających z exposé prezesa Rady Ministrów oraz zamierzeń Rady Ministrów. Poseł Leszek Miller:     Panie Premierze! Wysoka Izbo! Porównania obecnej sytuacji do tej sprzed lat, do 2005 r., do 2004 r., o tyle nie mają głębszego sensu, że ja nie dysponowałem tymi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra sprawiedliwości na temat podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podmioty mu podległe i nadzorowane działań dotyczących zagwarantowania właściwych procedur postępowania ze zwłokami ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej. Poseł Leszek Miller:     Szanowna Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Leszek Miller:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Pan przewodniczący Piotr Duda przypomniał... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Leszek Miller:     Panie Premierze! (Gwar na sali) Poseł Leszek Miller:     Bystrość nie opuszcza ludzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 23:01Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Leszek Miller:     Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Sojusz Lewicy Demokratycznej zarówno wtedy, kiedy współrządził w Polsce, jak i wtedy, kiedy był w opozycji, uważał konsensus w polskiej polityce zagranicznej za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Leszek Miller:     Panie Premierze! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Myślę, że wszyscy mamy poczucie wyjątkowości dzisiejszej debaty. Mówimy bowiem o przyszłości Europy, a przyszłość Europy to przyszłość świata. Pytanie o kierunek, w jakim zmierza... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Leszek Miller:     Przepraszam bardzo i już więcej nie będę się wypowiadał. Otóż pan minister i inni przedstawiciele rządu często powołują się na jakieś dane, z których wynika, że okres naszego rządu to sprawy fatalne, fatalny stan gospodarki,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Leszek Miller:     Mam przed sobą wystąpienie szefa OPZZ do pani marszałek. Nie chcę w to wnikać, ale w takim razie będziemy wiedli interesujący spór, bo centrale związkowe uważają, że procedura nie została dotrzymana, i ja uważam tak samo.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Leszek Miller - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Leszek Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dość długiej historii swojej pracy w Sejmie słyszałem różne wystąpienia ministrów finansów, którzy prezentowali ustawę budżetową. Przyznam szczerze, że rzadko przychodziło mi wysłuchiwać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23