Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • psl


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-07 11:41

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego:Pierwsze czytanie projektu uchwały Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2).Poseł Józef Zych:    Pani Marszałek! Wysokie Zgromadzenie Narodowe! Na podstawie art. 33 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z uchwałą Zgromadzenia Narodowego z dnia 29... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 21:52

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Józef Zych:     Proszę państwa, jest mi ogromnie przykro, ale nie można mnie obciążać jakimikolwiek winami popełnionymi w tym zakresie. To już jednak wykracza... Cel, panie ministrze. Myślę, że jeśli odrzucimy wszystkie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 18:22

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Proszę pozwolić, ale nie będę uprawiał żadnej polityki. Jestem prawnikiem i odniosę się do tekstu. Pani poseł - zwracam się do pani poseł Pawłowicz - chciałbym panią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 18:19

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Po raz pierwszy od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przystępujemy do debaty nad projektem zmiany konstytucji dotyczącej sprawy o kluczowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 17:43

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2299). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego dokładnie przeanalizował projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-31 19:25

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1591 i 2370). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Panie i Panowie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z projektem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-31 18:24

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2055, 2120 i 2369). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego dokładnie zapoznał się zarówno ze sprawozdaniem komisji,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-31 15:08

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1406 i 2323). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Bardzo słusznie pan poseł sprawozdawca zwrócił uwagę na dwie okoliczności. Pierwsza to to, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 12:20

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, druk nr 2131, i oświadcza, iż... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 12:25

Zobacz także: