Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • psl


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2677). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z projektem zmiany ustawy Kodeks karny. W imieniu klubu chciałbym zwrócić uwagę na dwa istotne zagadnienia z uzasadnienia.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 12:27

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności (druki nr 2533 i 2704). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie marszałku, ponieważ pan poseł Iwiński, który zgłosił poprawkę, prosił o poparcie i ustosunkowanie się do niej, wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 11:34

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druki nr 2415 i 2725). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się zarówno z projektem zmiany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-27 09:48

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-26 14:42

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 12 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pan przedstawiciel wnioskodawców powołał się na moje wystąpienie, w którym mówiłem, że powinniśmy stworzyć szanse na dyskusję. Chcę powiedzieć, że pan poseł Kalisz ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-15 12:39

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (druk nr 2654). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-12 15:58

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2661 i 2672). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 16:27

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2534). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Podzielam pogląd pana posła Asta co do tego, że flaga Unii Europejskiej jest poważnie traktowana, że zajmuje znaczące miejsce, chociażby u nas, w parlamencie, czyli tu jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 08:43

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2655). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 15:01

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, po zapoznaniu się z projektem ustawy, a także po wysłuchaniu dzisiejszych uzasadnień przedstawionych przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 13:54

Zobacz także: