Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lubuskie
  • psl


Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druki nr 839 i 2644). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, po zapoznaniu się zarówno z projektem zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego, jak i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-30 12:33

Zobacz także:
Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2131 i 2593). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 17:20

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

29 punkt porządku dziennego: Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku (druk nr 2347) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 2574). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego! Panie i Panowie! Pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 15:13

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2539). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 16:30

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw autorstwa Senatu Klub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 15:40

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586). Poseł Józef Zych:     Panie Ministrze! Proszę pozwolić, bo nie zrozumieliśmy się. Oczywiście doskonale rozumiem, że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie można objąć odpowiedzialności osobistej, jeżeli jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 15:05

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym jedną rzecz uzupełnić. Mianowicie w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i wyrządzenia szkody zgodnie z obowiązującymi ubezpieczeniami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 14:47

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586). Poseł Józef Zych:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z projektem zmiany Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw i uznaje, że projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 14:44

Zobacz także:Poseł Józef Zych - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku (druk nr 2496) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2596). Poseł Józef Zych:     Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-30 11:10

Zobacz także: