Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • genowefatokarska
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałabym przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-07 15:07

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!     W swoim wystąpieniu, będącym uzupełnieniem stanowiska klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec sprawozdania komisji o projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 18:23

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Genowefa Tokarska:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja również zacznę od pochwały tego programu, bo miałam zaszczyt realizować go przez trzy lata pierwszej edycji. Moi drodzy, w województwie lubelskim zrobiliśmy w ramach tego programu 680 km dróg lokalnych. To piękny program, pięknie przyjmowany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 13:50

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 21:43

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 21:33

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli (druki nr 1873 i 1923). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 18:41

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (druki nr 1867 i 1877). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-12 16:37

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 1824). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 23:57

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druki nr 1787 i 1854). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 09:54

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 10 października 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowych (druk nr 1787). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-13 23:10

Zobacz także: