Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • genowefatokarska
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2330 i 2456). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-28 17:35

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2330). Poseł Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 22:10

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2310 i 2319). Poseł Genowefa Tokarska:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 15:19

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2133). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-24 22:42

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2050 i 2157). Poseł Genowefa Tokarska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 21:50

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Genowefa Tokarska:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przestawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-13 20:32

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2025). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 21:11

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2095 i 2122). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako sprawozdawca komisji pragnę serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy wzięli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 14:54

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2095 i 2122). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 14:19

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2095 i 2122). Poseł Sprawozdawca Genowefa Tokarska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 13:24

Zobacz także: