Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • genowefatokarska
  • polskiestronnictwoludowe
  • psl


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1137 i 1156). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 14:29

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 847). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 21:36

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 962). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 13:41

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 695 i 911). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-08 15:05

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druki nr 964 i 1024). Poseł Genowefa Tokarska:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 13:22

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 591 i 698). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-10 13:43

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druki nr 716 i 747). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-10 11:23

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 669). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, druk nr 669.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-08 23:35

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 715 i 776). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-07 08:31

Zobacz także:Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 808 i 832). Poseł Genowefa Tokarska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-02 21:49

Zobacz także: