Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • brzezinka
  • po
  • slaskie


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Sprawozdawca Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 10:08

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Istotą przeprowadzonej pod koniec lat 90.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-06 09:01

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 1645 i 1876). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Większość pytań zadanych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-22 18:14

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 20 listopada 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 1645 i 1876). Poseł Sprawozdawca Jacek Brzezinka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-22 17:32

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Informacje o trudnej sytuacji spółek węglowych wywołują wiele niepokoju i obaw w kontekście konieczności ewentualnego ograniczenia z tego powodu zatrudnienia w spółkach górniczych. Niepokój eskalują i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 11:46

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druki nr 1787 i 1854). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-09 09:54

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779). Poseł Jacek Brzezinka:     Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Moi przedmówcy wyrazili tutaj poglądy dość szczegółowo, więc nie będę odnosił się do ich wypowiedzi, natomiast jednym zdaniem chciałbym zwrócić uwagę na pewną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-11 08:44

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druki nr 1324 i 1527). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po wejściu w życie nowelizacji ustawy organy podatkowe będą miały obowiązek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 15:20

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne (druki nr 1324 i 1527). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 15:20

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 21:45

Zobacz także: