Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • brzezinka
  • po
  • slaskie


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zacznę od jednozdaniowego komentarza do wypowiedzi pani poseł Bańkowskiej. Nie mówiłem, że ktokolwiek się tu ścigał w przygotowaniu tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 17:51

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec poselskiego projektu ustawy o odwróconym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 17:51

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druki nr 1112 i 1165). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-15 08:07

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1137 i 1156). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-11 14:29

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 903 i 1017). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 21:24

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 903 i 1017). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-23 14:33

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 755 i 920). Poseł Jacek Brzezinka:     Pani Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dzisiejszej debacie powszechnie stosowane jest w celu dostarczenia argumentów przywoływanie przeróżnych danych, przeróżnych wskaźników. Nie byłoby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-22 16:37

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Zapytanie z dnia 12 grudnia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję, panie marszałku.     Pani minister, dziękujemy za te wyjaśnienia, opisanie stanu rzeczywistego, stanu zaawansowania realizacji tego projektu. Natomiast w związku z tym rodzą się dwa pytania, które wynikają z tego, że to jest niezwykle istotna dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-20 13:55

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. (druk nr 540) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 621). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-18 23:40

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 715 i 776). Poseł Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-24 18:19

Zobacz także: