Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • brzezinka
  • po
  • slaskie


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dobrze się stało, że pan poseł Gadowski przypomniał nam wyniki sektora węglowego z ostatnich lat. Po pierwsze, to jednoznacznie wskazuje, że te zmiany, które zachodziły kilkanaście lat temu w sektorze,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druki nr 2245 i 2360). Poseł Jacek Brzezinka:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 23:43

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2133). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące podatku od towarów i usług regulują kwestię rozliczeń tego podatku w odniesieniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 08:05

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o petycjach. Projekt ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-23 17:55

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (druki nr 2090 i 2155). Poseł Jacek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 08:25

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107). Poseł Jacek Brzezinka:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, miała przede wszystkim charakter dyskusji politycznej, a nie merytorycznej, a szkoda, bo debatując o rozwiązaniach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-24 09:11

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:   1) senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,   2) rządowym projekcie ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 20:51

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Na projekt przyszłorocznego budżetu, jak zresztą na każdy projekt budżetu państwa, można patrzeć w różny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 18:38

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druki nr 1946 i 1972). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 16:06

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Co... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 14:25

Zobacz także: