Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • brzezinka
  • po
  • slaskie


Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-06 15:19

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 07:48

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 12:04

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 20:55

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 12:05

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 11:06

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 10:47

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3517 i 3619). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 15:49

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2927 i 3444). Poseł Jacek Brzezinka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pozwalam sobie jeszcze zabrać głos w ramach rozpatrywania tego punktu z uwagi na pewne zarzuty - tak to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 13:49

Zobacz także:Poseł Jacek Brzezinka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2927 i 3444). Poseł Sprawozdawca Jacek Brzezinka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji z prac nad rządowym projektem ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 13:43

Zobacz także: