Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bogdanrzonca
  • podkarpackie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598). Poseł Bogdan Rzońca:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt odnieść się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 12:40Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gdyby rząd przyszedł do Sejmu z katalogiem spraw dotyczących funkcjonowania trzech szczebli samorządu, relacji między nimi i określił... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 19:24Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie następującej treści: Dlaczego my to robimy? Po co to robimy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 13:50Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 18:51Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać, czy ministerstwo w jakikolwiek sposób interesuje się osobami lub sprawami, procesami, które wynikają z tego, że osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, mają ogromny problem ze zdobyciem emerytury. Sprawy się przewlekają.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 14:23Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 15:58Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przychodzi pan z bardzo ważnym projektem ustawy, też wiążę z nim określone nadzieje, a minister infrastruktury i rozwoju mówi, że źle procedujemy, bo nie zgłaszamy tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 13:45Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bogdan Rzońca:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać pana ministra o ocenę czy ewentualne potwierdzenie tego stanu, o którym informują już organizacje pozarządowe, zgodnie z którym mamy do czynienia z drastycznym wzrostem utraty miejsc pracy przez osoby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 13:09Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

37 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (druk nr 2417). Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wydaje się, że jest problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie administracji w Polsce, bo wszyscy jesteśmy jak najbardziej zainteresowani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 12:31Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Poseł Bogdan Rzońca:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! (Gwar na sali) Uprzejmie proszę o uwagę. Senat ma rację. Senat ma rację, wnosząc tę poprawkę, ponieważ chce, żeby ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 10:18