Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • bogdanrzonca
  • podkarpackie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320). Poseł Bogdan Rzońca:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Myślę, że zapisy z uzasadnienia do tej ustawy, które mówią o tym, jakoby pracownicy urzędów, organów skarbowych mieli być bardzo sympatyczni i mili dla tych, których... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 10:55Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 16:10Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Poprawione sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 15:40Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 19:18Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 19:44Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 13:02Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 03:25Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 14:38Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 17:20Poseł Bogdan Rzońca - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z "Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 15:58