Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jan Kulas


Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W jakimś sensie jest to najważniejsza debata nad polską demokracją, debata nad systemem wyborczym.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-17 17:42Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3248). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Szanowni Wnioskodawcy! Wysoki Sejmie! Zabieram głos, ponieważ każda inicjatywa obywatelska godna jest rozważenia, z tym że niestety trzeba jasno powiedzieć, iż jest to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 20:49Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Pani poseł Lidia Gądek słusznie zauważyła, że rozmawiamy dziś o najważniejszej kwestii dla demokracji, jaką są oczywiście wybory. To jest święto jakby demokracji, więc przygotowanie się do każdych wyborów nakłada na nas szczególne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 17:29Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Jan Kulas:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Chciałbym dołączyć do osób wypowiadających wyrazy uznania i szacunku w związku z przedłożoną informacją. Oczywiście zawsze warto dyskutować, rozmawiać. Pan minister też... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Pragnę przypomnieć w kontekście tych emocji politycznych, których było sporo, że parlamentarzyści PO postawili ważną kwestię w dzisiejszej informacji - sprawę bezpieczeństwa środków zgromadzonych w spółdzielczych kasach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 12:14Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druki nr 3149 i 3213). Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 09:16Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jan Kulas:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Oczywiście chciałbym przejść do naszych doświadczeń regionalnych, bo tutaj też warto mówić o naszych spotkaniach, rozmowach i konsultacjach, chodzi mi na przykład o Tczew, Gdańsk, Gdański Uniwersytet Medyczny. Myślę, że trzeba... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 13:24Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 05 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-05 12:47Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:21Poseł Jan Kulas - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:35