Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Izabela Leszczyna


Data wpływu W sprawie
2014-12-05 w sprawie wpisania katedry Chrystusa Króla w Katowicach na listę pomników historii
2013-03-21 w sprawie zaprzestania refundowania wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 2014 r.
2012-10-24 w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa i obwodnicy Częstochowy
2012-07-05 w sprawie podatku VAT na rynku dystrybucji stali
2012-05-10 w sprawie niejednolitej interpretacji przez powiaty art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
2012-05-10 w sprawie kontroli przez jednostki samorządu terytorialnego prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek
2012-05-10 w sprawie dotacji przyznawanych dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
2012-05-02 w sprawie sytuacji kurateli sądowej w Polsce
2012-05-02 w sprawie problemu tzw. sygnalistów
2012-03-12 w sprawie niektórych zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na przykładzie realizacji projektów badawczych w ramach programów ramowych finansowanych z funduszy UE
2012-03-02 w sprawie wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych sztywnych progów punktowych przy rekrutacji
2012-01-27 w sprawie dostosowania połączeń Warszawa - Zawiercie do realnych potrzeb mieszkańców północnej części woj. śląskiego
2011-11-29 w sprawie prowadzenia szkoły lub placówki niepublicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty przez podmioty wymienione w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne