Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 16426
w sprawie zaprzestania refundowania wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od 2014 r.


Zapytanie:

Data wpływu
2013-03-21
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-04-18
Ogłoszono na posiedzeniu nr 38

Odpowiedź

Data wpływu
2013-05-02
Odpowiadający
Jacek Męcina - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2013-05-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 41