Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 4732
w sprawie kontroli przez jednostki samorządu terytorialnego prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek


Zapytanie:

Data wpływu
2012-05-10
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-05-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 15

Odpowiedź

Data wpływu
2012-06-05
Odpowiadający
Maciej Jakubowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2012-06-14
Ogłoszono na posiedzeniu nr 16