Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 2680
w sprawie wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych sztywnych progów punktowych przy rekrutacji


Zapytanie:

Data wpływu
2012-03-02
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-03-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 10

Odpowiedź

Data wpływu
2012-03-23
Odpowiadający
Mirosław Sielatycki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2012-03-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 11