Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 2848
w sprawie niektórych zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na przykładzie realizacji projektów badawczych w ramach programów ramowych finansowanych z funduszy UE


Zapytanie:

Data wpływu
2012-03-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-03-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 11

Odpowiedź

Data wpływu
2012-04-11
Odpowiadający
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2012-04-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 13