Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Artur Górski


Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druki nr 1331 i 1596). Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec przedstawionego w wyniku prac komisji i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 22:50

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druki nr 1354 i 1544). Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pragnę zapytać o zmiany w programach, na podstawie których uczą się położne specjalizujące się w zakresie pielęgniarstwa ginekologicznego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 19:38

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku (druk nr 1254) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1461). Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rozpatrujemy sprawozdanie z działalności Krajowej Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 22:06

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1312 i 1377). Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Procedujemy pilną nowelizację ustawy o systemie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-14 19:28

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mówimy o ważnych sprawach w służbie zdrowia, ważnych i pilnych, ale chyba nie ma pilniejszej sprawy dla mieszkańców Warszawy niż uratowanie jedynego w Śródmieściu szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu na Solcu. Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-28 17:05

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 09:42

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

16, 17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   16. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182).   18. Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-14 19:48

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 971) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1095). Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rodziny zastępcze są często azylem dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-09 12:24

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 21 marca 2013 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146).   6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1151). Poseł Artur Górski:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Czytam propozycję nowelizacji Kodeksu wyborczego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-23 13:42

Zobacz także:Poseł Artur Górski - Wystąpienie z dnia 07 marca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Artur Górski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ubóstwo jest ściśle związane z bezrobociem. Jest ono szczególnie dotkliwe dla ludzi młodych, którzy kończą studia, są wykształceni, a nie mogą znaleźć zatrudnienia. Jak wynika z prognoz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-10 11:51

Zobacz także: