Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Andrzej Gut-Mostowy


Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 16:34

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 15:01

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 14:48

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Poseł Sprawozdawca Andrzej Gut-Mostowy:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W trakcie drugiego czytania została zgłoszona poprawka. W trakcie posiedzenia komisji ta poprawka uzyskała stosunkiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 22:27

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Andrzej Gut-Mostowy:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Może na wstępie kilka uwag odnoszących się do poruszonych problemów. Otóż sprawa dodatkowych zabezpieczeń... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-17 12:12

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446). Poseł Sprawozdawca Andrzej Gut-Mostowy:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przedstawić sprawozdanie o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-16 13:28

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 3287 i 3345). Poseł Andrzej Gut-Mostowy:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do resortu, do pana ministra. Novum w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących w przedmiotowym zakresie jest art.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 21:08

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 3287 i 3345). Poseł Andrzej Gut-Mostowy:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 20:50

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3187 i 3267). Poseł Andrzej Gut-Mostowy:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-11 13:05

Zobacz także:Poseł Andrzej Gut-Mostowy - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Poseł Andrzej Gut-Mostowy:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 15:00

Zobacz także: