Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 303) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 358).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Notariusze są zobowiązani ustawą do tego, żeby informację o zakupie, kopię aktu notarialnego wysłać w ciągu 7 dni do ministra spraw wewnętrznych. W 2010 r., jak wynika z raportu, takich naruszeń, czyli niedotrzymania tego obowiązku, było ok. 170. W 2011 r. liczba ta znacząco już wzrasta - jest ich ponad 500.

    Chciałabym zapytać - jest to bardzo ważne, bo od tego zależy rzetelność tych rejestrów - co państwo robicie, żeby to naruszenie ze strony notariuszy w jakiś sposób po prostu zniwelować, żebyśmy mieli rzetelną informację i żeby wywiązywali się oni ze swojego obowiązku. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 czerwca 2012 roku.


124 wyświetleń

Zobacz także: