Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Nemś:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim zadam pytanie, nie mogę się nie odnieść do jednej z wypowiedzi moich poprzedników. Chodzi o kontrakt terytorialny na Śląsku. Szanowni państwo, dyskutowaliśmy o nim miesiącami, nie został podpisany w tajemnicy, w ukryciu. Wszyscy, którzy chcieli brać udział w tej dyskusji, robili to. Naprawdę ogromną nieprawdą jest przedstawianie, mówienie, że te ustalenia są tajemniczo brane gdzieś z sufitu. Absolutnie nie. Chodzi tu o opinie samorządu, dziesiątki spotkań na szczeblu samorządów i regionu oraz w połączeniu wszystkich jednostek. Absolutnie się tu nie zgadzam. Uczestniczyłam nie raz w takim spotkaniu, uczestniczyli również wszyscy samorządowcy.

    Chciałabym teraz zadać pytanie skierowane do pana ministra. Oczywiście wszyscy chcemy, aby kontrakty terytorialne przyczyniły się do wzrostu efektywności działań na poziomie krajowym i samorządowym oraz do lepszej integracji źródeł finansowania. Mam tutaj pytanie: Czy cele określone w kontrakcie są powiązane z celami rozwojowymi zawartymi w dotychczas przyjętych dokumentach strategicznych? Czy te cele są nowe, niezależne od już przyjętych strategii? Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce


144 wyświetleń

Zobacz także: