Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Ministrze! Mam pytanie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zakupie nieruchomości przez cudzoziemców. Są tam przewidziane kary finansowe dla notariuszy za uchybienia, których się dopuszczają, jeśli chodzi o akty notarialne. Ale sytuacja gospodarcza jest bardziej skomplikowana, myślę o rejestrach, o przejęciach spółek. Czy ten projekt koncentruje się też na tych tematach? Chodzi o to, żeby nie ograniczać się do notariuszy, bo ten problem jest szerszy. Wiadomo, że to jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, ale chciałabym wiedzieć, uzyskać kilka bliższych informacji, kiedy możemy spodziewać się podjęcia prac nad tym projektem. Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.


169 wyświetleń

Zobacz także: