Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

29 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 3349).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę jeszcze raz pokreślić, że sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych jest kompleksowe. W sprawozdaniu tym nie można zamieścić innych liczb, ponieważ te liczby są właśnie takie, statystyka jest nieubłagana. To my musimy zastanowić się w tym miejscu - to do nas należy - jak reagować na tę statystykę, która jest rzeczywistością. To, że prace zostały podjęte w podkomisji, pokazuje nam, że to my musimy to zintensyfikować, żeby niwelować zagrożenia, które mogą się pojawiać. Muszę dodać, że to sprawozdanie jest przygotowane, tak jak co roku, profesjonalnie i przejrzyście. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.


90 wyświetleń

Zobacz także: