Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3590 i 3613).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Przede wszystkim dziękuję, że państwo doceniacie wagę tego rozporządzenia, wagę, jaką dzisiaj ma dla naszego rynku i jaką będzie miało w przyszłości, ponieważ ten rynek jest ciągle rozwijający się.

    Chciałabym uspokoić. Chodzi tu o głosy z prawej i z lewej strony, dlaczego tak późno. Szanowni państwo, to nie jest późno, bo dopiero na przełomie roku 2014 i 2015 Komisja Europejska wydała akty wykonawcze i delegowane do rozporządzenia, akty te uszczegółowiają rozporządzenie i dopiero mamy wsad do tego.

    (Poseł Dariusz Cezar Dziadzio: Wszystko razem.)

    Tak jest, panie pośle, nie mam intencji mówienia nieprawdy.

    Intencją było również to, jak jest teraz w Europie, że nie jesteśmy na końcu, tylko wszystkie państwa teraz podejmują takie działania dostosowawcze. Wydaje się, że intencją też Unii Europejskiej było - bo działamy na całkowicie nowym gruncie, takich uregulowań w naszym ustawodawstwie nie było - żeby wszystkie państwa miały czas na dostosowanie się do nowych warunków.

    Szanowni państwo, w mojej ocenie - to odpowiedź na pytanie pana posła - sankcje są doprecyzowane. One są dokładnie sprecyzowane, jeżeli chodzi o uprawnienia, o to, kto na jakich zasadach ma dostęp do poszczególnych narzędzi. Czy istnieją nieprawidłowości? W naszej ocenie na dzień dzisiejszy takich zauważalnych nieprawidłowości nie ma. Gdyby takowe się pojawiły, to byłyby przez Komisję Nadzoru Finansowego już monitorowane, bo to była właściwie jedyna instytucja, która w takich kwestiach się wypowiadała. Cóż mogę powiedzieć? Tak jak już tu wszyscy państwo przede mną mówiliście, przede wszystkim ta ustawa ma służyć przejrzystości hurtowego rynku i stworzyć proporcjonalne, skuteczne, odstraszające sankcje. Szanowni państwo, w naszej ocenie te sankcje są adekwatne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw


242 wyświetleń

Zobacz także: