Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Nemś:

    Panie Ministrze! Wszyscy chcielibyśmy jak najszybciej jeździć pociągami. Z monitoringu, który pozwoliłam sobie przeprowadzić na trasie, którą wykorzystuję na co dzień, na której podróżuję, wynika, że rzeczywiście zyskujemy pół godziny. Na trasie Zawiercie - Warszawa wspaniale zeszliśmy poniżej dwóch godzin. Czas dojazdu z Katowic do Warszawy będzie wynosił 2 godziny i 34 minuty. Proszę powiedzieć, czy to są czasy ostateczne, czy przewidujemy jeszcze ich skrócenie na tej i na innych trasach?

    Chciałabym również odnieść się do wypowiedzi poprzedników. Padały tu sformułowania, że tracimy cenne minuty w mniejszych ośrodkach. Chciałabym powiedzieć, że to nie jest strata, bo inne osoby będą mogły korzystać z tych pociągów. Jestem zawiercianką i chciałabym, żeby Pendolino zatrzymywało się w Zawierciu. Jest to ostatnia stacja przed CMK, do której przyjeżdżają podróżni z Częstochowy...

    (Głos z sali: Z Małopolski.)

    ...z Małopolski. Korzystamy z tego i nie jest to uciążliwością, jest to rozwiązanie, które ma służyć wszystkim naszym mieszkańcom. Zawiercie jest dobrą stacją i chciałabym, żeby Pendolino zatrzymywało się w Zawierciu. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Waldemar Andzel: Mieszkańcy skarżą się, pani poseł, proszę porozmawiać z nimi.)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.


5356 wyświetleń

Zobacz także: