Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Dla mnie pani exposé dzisiaj było merytoryczne i zwięzłe. Szczególnie ważne dla mnie jest podejście do przedsiębiorców, do systemu podatkowego. Może część sceptyków na tej sali nie zauważa, że dzisiaj mamy elektroniczny KRS, dzisiaj mamy ewidencję podmiotów gospodarczych, dzisiaj wyrabiając paszporty, nie musimy jeździć do swojego miejsca zamieszkania. Czegoś takiego oczekują też Polacy w systemie podatkowym. Chciałabym dopytać, czy ta nowa Ordynacja podatkowa, o której pani premier mówiła, to jest kwestia przyszłego roku, czy z początkiem przyszłego roku będziemy mieli możliwość zaproponowania tego, pokazania, że jest możliwa inna polityka podatkowa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.


128 wyświetleń

Zobacz także: