Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598).


Poseł Anna Nemś:

    Szanowni Państwo! W ramach prac komisji od wielu lat podkreślamy, że te dane, które znajdują się w tym sprawozdaniu, są naprawdę bardzo szczegółowe. Pod tym względem na posiedzeniach komisji nigdy nie mamy uwag. Uwagi zawsze dotyczyły notariuszy. Bardzo dobrze, że wreszcie będzie taka możliwość, że będą te kary, bo w tej kwestii to jest najlepsze rozwiązanie, to jest bardzo dobre posunięcie. Jeżeli w zeszłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała chyba ponad 150 tys. ha gruntów i lasów, a bodajże tylko 500 ha jest sprzedanych obcokrajowcom, to dzisiaj nie ma takiego niebezpieczeństwa. To nie oznacza, że musimy się zabezpieczyć, tak jak Francuzi, Niemcy czy Duńczycy. Jeżeli te działania zostaną podjęte, to za zgodą komisji i wszystkich nas. Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.


195 wyświetleń

Zobacz także: