Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniu 23 maja rozpatrzyła poprawkę i wnosi, aby Wysoka Izba przyjęła tę poprawkę. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także: