Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 325 i 368).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zadawano tu pytania i pojawiały się wątpliwości dotyczące ograniczenia rynku. Chciałabym zapytać, czy jeśli chodzi o centra pierwszej sprzedaży, w ciągu tego czteroletniego okresu, od 2008 r., były przykłady, próby założenia i otworzenia tych centrów pierwszej sprzedaży, a ministerstwo takich zgód nie wydało. I załóżmy sytuację na przyszłość. Jeżeli dzisiaj grupa producencka chciałaby założyć takowe centrum, to czy jest droga otwarta, jest możliwość, nie ma żadnych limitów w postaci ilości na danym terenie? Czy jest to temat otwarty i nie ma tutaj żadnych ograniczeń ze strony ministerstwa? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.


91 wyświetleń

Zobacz także: