Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druki nr 170 i 338).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jeżeli chcemy, żeby znak Polish Vodka był rozpoznawalny, to pytanie stricte techniczne: Czy ta nazwa będzie zapisana odpowiednią czcionką? Czy do tego będzie dołączony jeszcze jakiś znak charakterystyczny, nad którym rząd będzie pracował po to, żeby go upowszechniać? Czy nazwy typu... Jest Polish Vodka. Czy np. nazwa Wódka z Polski, jeżeli będzie to dotyczyło np. alkoholu robionego z kukurydzy, będzie dopuszczalna? Czy, jeśli chodzi o ten temat, przewidujecie państwo jeszcze obronę tego znaku, żeby na tym tle nie było jakiegoś podszywania się np. osób czy firm nieuprawnionych do tego tytułu? Czy z używaniem tego znaku wiążecie państwo jeszcze jakieś zobowiązania finansowe? Czy one będą mogły być w przyszłości jeszcze zwiększane z tego tytułu? Oczywiście mówię tutaj o finansach dotyczących producentów. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także: