Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2010 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013˝ (druk nr 52) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 268).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tak jak zaznaczali moi poprzednicy, nie wyobrażamy już sobie dzisiaj funkcjonowania bez programu zwalczania chorób nowotworowych. Te tendencje, jeśli chodzi o zachorowania, rzeczywiście są niekorzystne, ale nie wyobrażam sobie też, by te programy nie były bardzo szybko modyfikowane i by te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj wiemy, nie były jak najszybciej do tych programów wprowadzone. W mojej ocenie profilaktyka jest kluczem do tego, o czym dzisiaj mówimy. Najdroższe urządzenia, najlepsze terapie nie uratują ludzi, jeżeli nie będą zastosowane w odpowiednim momencie.

    Tak jak mówił już kolega i wiele innych osób występujących przede mną, chodzi o to, żeby ten lekarz rodzinny i szkolenia... żeby nam się chciało, żebyśmy przełamali pewną mentalność, bariery w mówieniu o tym. Ktoś przychodzi do przychodni. Zwracam na to uwagę - nigdy nie zauważyłam wywieszonych informacji, może o szczepieniach są gdzieś na ścianie wywieszone. Powinno to być może coś niekonwencjonalnego, co pozwoli nam zainteresować lekarzy, pozwoli nam uruchomić mechanizmy, żeby byli oni zmuszeni do informowania, do przekazania później państwu informacji zwrotnej, czy przeprowadzili zwykłą rozmowę z taką osobą. Może w czymś tu tkwi błąd? Chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ten pierwszy kontakt jest najważniejszy. Jeżeli ktoś dostanie zaproszenie i kartkę, to jest to coś suchego, ale jeżeli specjalista, jeżeli lekarz rodzinny, któremu się ufa, porozmawia z nami, to może będzie to bardziej przekonujące. Czy jeśli chodzi o tę tematykę, zamierzacie państwo zintensyfikować swoje działania? Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.


110 wyświetleń

Zobacz także: