Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo! Też chciałabym się dołączyć do tych głosów i podziękować za rzetelną i wyczerpującą informację.

    Szanowni Państwo! Należy zwrócić uwagę na ogromny zakres przedmiotowy, którym rzecznik się zajmuje. Właściwie trudno dzisiaj znaleźć dziedzinę, w której państwo nie interweniujecie. Interweniujecie prawie w każdej dziedzinie. Dzisiaj tutaj na galerii mieliśmy gości z południa Polski, z mojego regionu, z Sosnowca. Za każdą z tych interwencji, drodzy państwo, kryją się konkretne tragedie ludzkie. Ponad sto rodzin zostało sprzedanych razem z mieszkaniami. Mówimy tutaj o niedoskonałościach prawa, o różnych kłopotach, a to są naprawdę ludzkie tragedie. Właściwie za tę wrażliwość na zwykłą krzywdę ludzką chciałabym pani podziękować. Jest pani właściwie dla wszystkich ostatnią deską ratunku.

    Oprócz wymienionych tutaj przez panią problemów i natury finansowej, i kadrowej, chciałabym powiedzieć, że w mojej ocenie to, co mogłoby pozwolić nam iść jeszcze o krok dalej, to zmniejszenie przewlekłości postępowań - to najprostszy, w mojej ocenie, wynikający z mojej pracy poselskiej, sposób - to, o czym tutaj tylko punktowo mówiliśmy, ustawa, która reguluje na przykład zagadnienia związane (Dzwonek) z biegłymi sądowymi. Chciałabym zapytać: Czy oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, czy oprócz wymienionych przeszkód widzi pani tu i teraz jeszcze inne rozwiązania systemowe, które chciałaby pani wprowadzić? Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.


126 wyświetleń

Zobacz także: