Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 637 i 709).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych z druku nr 637.

    Szanowni państwo, zmiana przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych spełnia oczekiwania obywateli. Projekt ten zmierza do odmiejscowienia wydawania dokumentów paszportowych, uproszczenia zasad wydawania drugiego paszportu oraz poszerzenia katalogu przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Zmiany takie są możliwe - jak już zaznaczał mój poprzednik - dzięki temu, iż w chwili obecnej wszystkie paszporty są objęte centralną ewidencją wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, gdyż w końcu roku 2011 okres ważności paszportów nieewidencjonowanych już wygasł.

    Wejście w życie projektowanej ustawy nie wywoła skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

    Projekt ten jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

    Szanowni państwo, proponowana ustawa ułatwia procedury, formalności, jakich dokonuje obywatel, chcąc uzyskać paszport. W naszej ocenie ten moment jest bardzo dobry do przyjęcia tej ustawy i Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska opowiada się za jej przyjęciem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także: